خدمات آزمایشگاهی

شرکت نیروسازه مفتخر است با انجام انواع تست های آزمایشگاهی و روز دنیا بر روی محصولات خود بهترین کیفیت را در سطح استاندارد های جهانی ارائه نماید.

خدمات آزمایشگاهی

2.آزمایشگاه برق

خدمات آزمایشگاهی : شرکت نیروسازه پرند جهت ساخت تابلوهای LV وMV از تجهیزات تست

در طی مراحل ساخت و نیز پس از پایان عملیات ساخت بهره می گیرد و از آن جمله امکان

تست تا 75KW و نیز تست جریانی تا 2.5KA را دارا می باشد. ضمناً امکانات کاملی جهت تست

انواع سیستم های MCC و تجهیزات کنترلی شامل PLC و شبکه های صنعتی و تجهیزات اتوماسیون صنعتی را دارا می باشد.

 

خدمات آزمایشگاهی کنترل ابزار دقیق خدمات فنی مهندسی

آزمایشگاه رنگ

خدمات آزمایشگاهی : آزمایشگاه رنگ و پوشش شرکت نیروسازه پرند ، مجهز به فرآیندهای کامل ؛

و با استفاده از آخرین تکنولوژی و ابزارآلات مخصوص این صنعت، خدمات تست رنگ که شامل :

سالت اسپری تست ، کراس کات تست ، تست ضربه ، تست خمش و تست ضخامت می باشد ، را ارائه می دهد.

خدمات آزمایشگاهی کنترل ابزار دقیق خدمات فنی مهندسی