خدمات متریال هندلینگ

شرکت نیروسازه مجری و طراح انواع پروژه های متریال هندلینگ و تجهیزات مربوط به جابه‌جایی، انبار کردن، کنترل و حفاظت از مواد، کالاها و محصولات در طول فرآیند تولید، توزیع، مصرف و دور انداختن می باشد.