آموزش برق

ATEX و محیط های انفجاری

نیروگاه خورشیدی استراکچر خورشیدی سازه خورشیدی

ATEX و محیط های انفجاری :جوهای(فضای اطراف جسمی) انفجاری در محل کار ممکن است از طریق گازهای قابل اشتعال،

بخارات و یا گرد و غبار قابل احتراق ایجاد شود. انفجارها می توانند موجب تلفات و آسیب های جدی و آسیب قابل توجهی شوند.

ATEX  نام است که معمولا به دو دستورالعمل(امریه) اروپایی برای کنترل کردن جوهای انفجاری داده می شود :

 • دستورالعمل 99/92 / EC (همچنین به عنوان “ATEX 137” یا “ATEX Workplace Direction” شناخته می شود) در مورد حداقل الزامات بهبود سلامت و ایمنی کارگران که به طور بالقوه در معرض خطر انفجار هستند. متن این دستورالعمل و راهنمای حمایت از اتحادیه اروپا در وب سایت اتحادیه اروپا موجود است.
 • دستورالعمل 94/9 / EC (همچنین به عنوان “ATEX 95” یا “دستورالعمل تجهیزات ATEX” شناخته می شود) در مورد تقسیم قوانین کشورهای عضو در مورد تجهیزات و سیستم های حفاظتی که برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری استفاده می شود. متن این دستورالعمل و دستورالعمل های حمایت از اتحادیه اروپا در وب سایت اتحادیه اروپا موجود است.شناسایی مناطقی که در آن منطقه ممکن است انفجاری رخ دهددر موارد ضروری، نقاط ورود به مناطق دسته بندی شده و مناطق باید با علامت “EX” مشخص شوند.راهنمایی
  تولید کنندگان تجهیزات ATEX و مسئولیت های آنهااگر شما تجهیزات و سیستم های حفاظتی را تولید می کنید، متوجه شوید که محصولاتتان باید با مقررات ATEX مطابقت داشته باشد.این راهنما نکات اصلی مقررات را از جمله تعاریف تجهیزات و سیستم های حفاظتی، الزامات ایمنی و علامت گذاری را تشریح می کند و به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که محصولات شما مطابقت دارد.

  گروه های تجهیزات:

  برای اهداف مقررات تجهیزات به دو گروه تقسیم می شود:
  گروه اول: تجهیزات مورد استفاده برای استفاده در بخش های زیرزمینی معادن و به بخش هایی از تاسیسات

 • سطحی این معادن که ممکن است در معرض خطر آتش سوزی، رطوبت و / یا گرد و غبار قابل اشتعال قرار گیرند.گروه دوم : تجهیزات مورد استفاده برای استفاده در مکان های دیگر که در معرض خطر قرار گرفتن در معرض جو های انفجاری هستند.

  ATEX و محیط های انفجاری :

گروه ها به شرح زیر تقسیم می شوند:

گروه اول، رده M1: تجهیزات طراحی شده برای قابلیت عملکرد باقی مانده،

حتی در صورت وقوع حوادث نادر مربوط به تجهیزات، با جو موجودی انفجاری

گروه اول، رده M2:  تجهیزات طراحی شده برای خنثی شدن در صورت فوران انفجاری

گروه دوم، رده 1 (Category 1)   – تجهیزات طراحی شده برای استفاده در مناطقی که

در آن جو های انفجاری ناشی از مخلوط های هوا و گازها، بخارات یا غبار یا مخلوط هوا و گرد و غبار به طور مداوم، برای دوره های طولانی و یا اغلب .

گروه دوم، رده 2 (Category 2)   – تجهیزات طراحی شده برای استفاده در مناطقی که در آن جو ممکن است

در محیط های انفجاری ناشی از گازها، بخارات، غبار یا مخلوط هوا و گرد و غبار رخ دهد.

گروه دوم، رده (Category 3)   3 – تجهیزات طراحی شده برای استفاده در مناطقی که محیط اتمسفری ناشی از گازها،

بخارات، غبار و یا مخلوط هوا و گرد و غبار به احتمال زیاد رخ می دهد و یا در صورتی که رخ می دهد،

احتمالا این کار را فقط به ندرت انجام می دهند و برای فقط یک دوره کوتاه.

کلمه zone به منطقه گفته می شود که با توجه به محیط که توسط گاز و یا غبار

و یا هردو احتمال وقوع انفجار است کد گذاری می شود.

رابطه مستقیم با دسته بندی category های تعریف شده دارد.

تجهیزات و سیستم های حفاظتی که برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری

مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر ایمنی انفجاری یکپارچه طراحی شوند.

ATEX و محیط های انفجاری : 

برای پیروی از مقررات ATEX 1996، شما باید اقدامات لازم را انجام دهید:

 • جلوگیری از تشکیل جوشکاری انفجاری که ممکن است توسط تجهیزات و سیستم های محافظ تولید و یا آزاد شود
 • جلوگیری از احتراق جوهای انفجاری، با توجه به طبیعت هر منبع الکتریکی و غیر الکتریکی از احتراق

شما باید مواد را انتخاب کنید که با گذشت زمان تغییرات قابل پیش بینی را در ویژگی های

خود و سازگاری آنها با مواد دیگر ایجاد نمی کنند. به طور خاص، شما باید از مواد مناسب توجه داشته باشید:

خوردگی و مقاومت در برابر سایش
رسانایی الکتریکی
قدرت ضربه
مقاومت در برابر پیری و اثرات تغییرات دما

ATEX و محیط های انفجاری:

خطرات احتمالی در محیط های بالقوه انفجاری:

به عنوان یک تولید کننده، تحت قوانین ATEX 1996 شما باید در فرایند طراحی

و تولید اقداماتی را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که محصولات شما مقاوم به انواع خطرات است.

شما باید از خطرات ناشی از موارد زیر جلوگیری کنید:

 1- منابع احتراق – منابع اشتعال احتمالی مانند جرقه، شعله های آتش، قوس الکتریکی، دمای سطح بالا،

انرژی صوتی، تابش نوری، امواج الکترومغناطیسی و سایر منابع احتراق نباید رخ دهد

 2- الکتریسیته ساکن – اتهامات الکترواستاتیک که موجب تخلیه خطرناک می شود، باید از طریق اقدامات مناسب جلوگیری شود

 3- جریان الکتریسیته و نشت جریان – در قطعات اجزای رسانا، که می تواند به عنوان مثال، رخداد خوردگی خطرناک،

بیش از حد از سطوح و یا جرقه هایی که باعث تحریک آتش می شود، باید جلوگیری شود

 4- گرمای بیش از حد – ناشی از اصطکاک یا اثرات رخ می دهد، به عنوان مثال، بین مواد و قطعات در تماس با یکدیگر

در هنگام چرخش یا از طریق نفوذ اجسام خارجی، باید در مرحله طراحی جلوگیری شود.

 5- عملیات جبران فشار – تجهیزات و سیستم های حفاظتی باید به طوری طراحی شده اند که

با دستگاه های اندازه گیری، کنترل و تنظیم یکپارچه شده باشند که جبران کننده های فشار ناشی

از آنها باعث ایجاد امواج شوک یا فشرده سازی نمی شود،

6- قطع برق – جایی که تجهیزات و سیستم های حفاظتی می توانند موجب گسترش خطرات اضافی

در صورت وقوع قطع برق شوند، باید آنها را در حالت ایمن نگهداری مستقل از بقیه نصب نگهداری نمود

7- اتصالات – تجهیزات و سیستم های حفاظتی باید با کابل های مناسب و ورودی های کانال نصب شوند.

هنگامی که تجهیزات و سیستم های حفاظتی برای استفاده در ترکیب با سایر تجهیزات و سیستم های حفاظتی طراحی شده اند، رابط باید ایمن باشد.

قرار دادن دستگاه های هشدار دهنده به عنوان بخش هایی از تجهیزاتجایی که تجهیزات یا سیستم های حفاظتی

با دستگاه های تشخیص یا هشدار برای نظارت بر وقوع جو های انفجاری نصب شده اند،

باید دستورالعمل های لازم جهت فراهم نمودن آنها در مکان های مناسب ارائه شود.

ATEX و محیط های انفجاری :

چگونگی نشان دادن سازگاری با مقررات:

مقررات ATEX 1996 روش های مختلفی را تعریف می کند و گزینه های موجود برای

تولید کنندگان و نمایندگان مجاز آنها که در اتحادیه اروپا (EC) تاسیس شده اند را مشخص می کند.

آزمون EC نوع:

در صورت لزوم، تولید کنندگان بایستی یک نوع آزمون EC را که توسط یک سازمان تأیید شده انجام شده باشد داشته باشند.

سازمان های اعلام شده توسط کشورهای عضو برای حمایت از اجرای دستورالعمل ها، از جمله دستورالعمل94/9/EC  ، منصوب می شوند.

یک درخواست برای بررسی نوع EC باید توسط سازنده (یا نماینده مجاز خود در اتحادیه اروپا) با یک دستگاه اعلام شده از انتخاب خود ارائه شود.

علامت حفاظت خاص انفجاری همراه با علامت نشان دهنده گروه و دسته تجهیزات؛ و در ارتباط با تجهیزات گروه دوم،

 

حرف “G” (در مورد جو های انفجاری ناشی از گازها، بخارات یا غبار و یا “D” در مورد اتم های انفجاری ناشی از گرد و غبار

مارک CE:

CE (سازگاری اروپایی) یک نشانه قابل مشاهده توسط شما یا نماینده مجاز شما می باشد

که تجهیزات، سیستم های محافظتی و دستگاه های ایمنی تمام مقررات این مقررات را برآورده می کند.

تجهیزات دارای نشان CE به عنوان الزامات مطابقت داده می شود و به این ترتیب

حق تقدم در سراسر EEA را در اختیار می گذارد، در صورتی که این تجهیزات در حقیقت این الزامات را برآورده سازد.

شما باید توجه داشته باشید که علامت CE علامت ایمنی اروپا یا نماد کیفی برای مصرف کنندگان نیست.

هدف آن این است که به مقامات اجرایی مراجعه کنید که تجهیزات برای فروش در EEA در نظر گرفته شده است.

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

مستندات باید شامل موارد زیر باشد:

 • شرح کلی تجهیزات
 • طراحی مفهومی و ساخت نقشه ها و طرح های اجزای، زیر مجموعه ها و مدارها
 • هر توضیحی و توضیحی که به درک نقشه ها و طرح ها کمک می کند و نحوه عملکرد تجهیزات را توضیح می دهد
 • لیستی از استانداردها که به طور کامل یا به صورت جزئی اعمال شده اند و شرح راه حل های اعمال شده برای رعایت جنبه های ایمنی دستورالعمل 94/9 / EC که در آن استانداردها اعمال نشده اند
 • نتایج محاسبات طراحی انجام شده و امتحانات انجام شده است
 • گزارش های آزمایش

خلاصه بحث:

در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل ۴ بخش کلی می‌شود که

در تصویر زیر نشان داده شده است. شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

جدولهای نوع حفاظت در برابر گازهای قابل اشتعال و در برابر غبارهای قابل اشتعال

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

گروه های گازی

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازه

طبق جدول زیر، برای مشخص کردن حداکثر درجه حرارت کار یک تجهیز یا ماشین، گروه‌هایی تعریف شده است.

در هر گروه، حداکثر درجه حرارت روی سطح تجهیز، در بدترین شرایط دمایی عبارت‌اند از:

ATEX و محیط های انفجاری نوشته شرکت نیرو سازهلینک های مرتبط :

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .