نرم افزار STARTER SIEMENS

نرم افزار STARTER SIEMENS : همانطور که در فصل قبل اشاره شد ،

برای تنظیم پارامتر های درایو ، سازندگان درایو نرم افزارهای مخصوص

درایو خود را تولید کرده اند.از نرم افزارهای شرکت زیمنس

می توان نرم افزار STARTER  و  Drive   monitor  را نام برد .

در این فصل به نحوه ی تنظیم پارامتر های مورد

نیاز توسط نرم افزارهای نام برده می پردازیم .

Starter Software

بر روی ایکون برنامه ی  Starter   ، کلیک کرده تا برنامه اجرا شود .

شکل زیر محیط برنامه ی STSRTER  را نشان می دهد .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

برای ایجاد پروژه ی جدید از سر برگ “Project”

گزینه ی NEW را انتخاب کنید و یا بر روی آیکون

در قسمت نوار ابزار کلیک کنید .پنجره ای مطابق شکل  ایجاد میشود.

در قسمت  Name ، نام پروژه و در قسمت storage location  مسیر ذخیره ی پروژه را مشخص کنید.

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

سپس بر روی  آیکون “Accessible Nodes”  دبل کلیک کنید .

شکل زیر محیط پنجره ی “Accessible Nodes”  را نشان می دهد .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

برای تعیین روش ارتباط درایو و  starter  گزینه ی “PG/PC”

را کلیک کنید ، پنجره ای مشابه شکل  نمایش داده می شود .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

روش ارتباطی را بر روی CP5711(Profibus) تنطیم کنید .

سپس بر روی گزینه ی ok کلیک کنید .

سپس به صفحه “Accessible Nodes” باز میگردید،

دکمه “UPDATE” در پایین را فشار دهید ،سیستم

به جستجوی درایو های موجود  در شبکه

PROFIBUS می پردازد . پس از جستجو، سیستم

درایو هایی که یافته است را در ناحیه ی کاری برنامه قرار می دهد .

شکل زیر این موضوع را به خوبی نمایش می دهد .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

درایو مورد نظر را انتخاب کرده ، سپس کلید Accept را در پایین کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

کلید  “Close” را کلیک کنید تا مراحل تکمیل شود .

پس از کلیک بر روی کلید “Close” پیغام شکل زیر نمایش داده می شود .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برقنرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

پس از نمایش این پیغام، درایو در ساختار درختی سمت

چپ محیط برنامه قرار داده می شود .زیر شاخه ی

درایو را باز کرده ، سپس بر روی گزینه ی “Configuration” دبل کلیک کنید .

پنجره ای مشابه شکل  نمایش داده می شود .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

در بخش بالای پنجره ی“Configuration”

روی گزینه ی “Wizard” کلیک کنید تا پنجره ی تنظیمات درایو نمایش داده شود .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

نوع کنترل را انتخاب کرده ،سپس بر روی کلید “Next” کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

“Command Source”  و “Speed Setpoint” را تنظیم کرده

سپس کلید “Next” را کلیک کنید . در Drive setting استاندارد

کاری موتور و درایو را انتخاب کنید  سپس“Next” را کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

در تنظیم بعدی  ، نوع موتور را انتخاب کنید ، سپس Next  را کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

در پنجره ی motor data ،اطلاعات و پارامتر های موتور را تنظیم کنید ،

اطلاعات موتور را از پلاک اسمی روی موتور استخراج و

در هین پنجره تنظیم کرده،سپس Next را کلیک کنید.

Voltage: 460

Current: 0.42

HP: 0.19

Efficiency: 80.0%

Frequency: 60 Hz

Speed: 1650

Motor Cooling: [0] Self-Cooled

Ambient Motor Temp: 20.0

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

اگر از فیدبک اینکدر استفاده می کنید ، در سر برگ

Encoder ان را فعال کنید در غیر این صورت آن را

غیر فعال تنظیم و کلیدNext را کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

در قسمت Drive function ،تنظیم شناسایی موتر وجود دارد .

این تنطیم در اولین راه اندازی موتور توصیه میشود .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

در مرحله ی بعد “Calculation of the motor parameters”

را روی “Complete Calculation” تنظیم کنید  سپس بر روی

کلید Next کلیک کنید و در پایان کلید “Finished” را کلید کنید

تا مراحل کامل شوند و به پایان برسند .توجه کنید اگر میخواهید

این اطلاعات را در قسمتی از سیستم ذخیره کنید ،

قبل از کلیک بر روی کلید “Finished” ، بر روی کلید “Copy text to clipboard” کلیک کنید .

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

Starter Software

حال در ساختار درختی سمت چپ محیط برنامه حرکت کنید

و بر روی گزینه ی “Expert List” دو بار کلیک کنید تا صفحه ی

پارامتر های درایو ایجاد شود .در این صفحه پارامتر های درایو

را با توجه به راهنمای پارامتر های درایو مربوطه تنظیم کنید .

برای مثال پارامتر P0918 آدرس درایو را روی شبکه ی پروفی باس مشخص می کند.

نرم افزار STARTER SIEMEN نیرو سازه پرند نیروگاه خورشیدی خرید تابلو برق

پس از تنظیم پارامترهای درایو، با کلیک بر روی آیکون در نوار ابزار پروژه را ذخیره و کامپایل کنید .